Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki w mojej okolicy

W tym roku mija 20 lat od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Pokaż nam, jak zabytki w Twojej okolicy lub te odwiedzone podczas wycieczek szkolnych lub podczas wakacyjnych wędrówek, zmieniły się dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy Europejskich.

Obraz przedstawia zabytki i instytucje kultury, np. Zamek w Łańcucie czy Katedrę w Świdnicy

Konkurs przeznaczony jest dla Uczniów klas od I-VIII Szkół podstawowych i obejmuje trzy grupy wiekowe uczestników:

 • I grupa wiekowa – uczniowie klas I-III
 • II grupa wiekowa – uczniowie klas IV-VI
 • III grupa wiekowa – uczniowie klas VII-VIII

Wymagania dotyczące Pracy Konkursowej

 • praca plastyczna wykonana w dowolne technice rysunkowej (ołówki, kredki, cienkopisy, tusze), malarskiej (pastele, farby) lub mieszanej (z wyłączeniem elementów trójwymiarowych oraz wystających poza format)
 • format A3
 • Praca Konkursowa musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez Ucznia, nigdzie wcześniej niepublikowana i nie przedstawiana na innych konkursach. Nadesłanie pracy jest  równoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie
 • termin nadsyłania prac do Organizatora upływa w dniu 13.09.2024 r.

Nagrodami w każdej grupie wiekowej są:

Za zdobycie I miejsca

 • Karta podarunkowa o wartości 2000,00 zł
 • Zaproszenie dla Ucznia, którego praca uzyskała nagrodę oraz jego opiekuna na spektakl teatralny w Warszawie
 • Wizyta w Międzyuczelnianym Instytucie Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Za zdobycie II miejsca

 • Karta podarunkowa o wartości 1000,00 zł
 • Zaproszenie dla Ucznia, którego praca uzyskała nagrodę oraz jego opiekuna na spektakl teatralny w Warszawie
 • Dedykowane zwiedzanie Muzeum Narodowego w Warszawie

Za zdobycie III miejsca:

 • Karta podarunkowa o wartości 500,00 zł
 • Zaproszenie dla Ucznia, którego praca uzyskała nagrodę oraz jego opiekuna na spektakl teatralny w Warszawie
 • Dedykowane zwiedzanie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie

REGULAMIN KONKURSU

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Ulotka